Bryrup Skole

Faglighed, fællesskab og engagement er de grundværdier, som skolen i Bryrup bygger på og den er en stor årsag til, at mange vælger Bryrup.

I hjertet af Bryrup ligger Bryrup skole med en unik placering lige ned til Bryrup Langsø. Med et elevtal på omkring 300 elever, er Bryrup en landsbyskole, hvor børnene kender hinanden og har et godt fællesskab. Der er en til to klasser på hvert klassetrin fra 0-9 klasse, og gode muligheder for samarbejdsprojekter på tværs af årgangene, fordi lærer-teams´ene arbejder tæt sammen.

Bryrup skole sætter faglighed, fællesskab og engagement i fokus for undervisningen, fx er fælles morgensang, projektuger og venskabsvenner nogle faste elementer og dertil er lærerne gode til at bruge lokalsamfundet og den omkringliggende natur i den daglige undervisning.

Det er trygt at starte på Bryrup skole for de små 0. klasse børn, fordi der dels er et tæt samarbejde med børnehaven i byen og dels fordi, Bryrup skoles 0. Klasselærer også er den lokale gymnastiktræner for de 3-5 årige i byen, og hermed får et godt kendskab til de fleste børn godt inden skolestart.

Skolens hjemmeside

Ungdomsklub

For 5.-7. kl. elever arrangeres “Gården” – en ungdomsklub, der mødes på Jens Bæks Gård, Fasanvej og drives af frivillige kræfter. Klubben åbner hver anden onsdag aften (ulige uger) kl. 18.30 – 21.00. Kontaktpersoner er Anja Pilskov Duch (tlf.: 20140036) samt Melissa van Ingen (tlf.: 24249750).