Jens Bæks Gård

Jens Bæks Gård er rammen om mange arrangementer i byen.

Jens Bæks Gård ligger midt i Bryrup by og er de synlige rester af et, for længst nedlagt landbrug. Alt jorden blev udstykket i tresserne og halvfjerdserne og efter at den tidligere gårdejer Jens Bæk kom på plejehjem og døde, overtog kommunen selve gården. Gården var ved overtagelsen i en meget dårlig forfatning, men er blevet restaureret og bruges nu flittigt til blandt andet Linedance, Yoga, Ungdomsklub, FDF Spejder og Dagplejen.

Det er også muligt, at leje gården til private arrangementer, hvor der er stor gildesal, professionelt køkken og de bedste udendørs omgivelser man kan tænke dig.