Bryrup Borgerforening

Fællesskabet bygger på lokale ildsjæle

Bryrup har haft en borgerforening af flere omgange – den sidste forening blev stiftet i 2016 og i dag har foreningen som formål at:

  • at fastholde og udvikle Bryrup som et godt sted at bo og leve.
  • at styrke sammenhold og øge synligheden af de aktiviteter og muligheder der findes, til glæde for nuværende og kommende beboere.

Der er mange ildsjæle i Bryrup og opland og derfor summer byen af liv og mange fællesskabsfremmende aktiviteter. Bryrup Borgerforenings bestyrelse agerer typisk tovholder i forskellige sammenhænge, og forsøger at sikre, at der forsat sker udvikling i byen og at sammenholdet løbende styrkes. Fx sikrer bestyrelsen at der er en rød tråd i det lokalrådet og Silkeborg kommune iværksætter af tiltag, og de lokale ønsker og tiltag samt at lokale initiativer får gode betingelser og støtte.

Kontingent årligt pr. husstand: 100 kr

Opret dig og indbetal dit kontingent via følgende link

Du kan altid kontakte Borgerforeningen på: Bryrupby@gmail.com

 

Bestyrelsen består af:

Mai-Britt Haudrum Christensen (tlf. 21904333)


Marlene Weinreich Thomassen (tlf. 29788277)


Jens Nørholm


Lasse Groth Sorgenfrei (kasserer)

Mette Urup

Mathias Lindholm Jørgensen

Vedtægter for Borgerforeningen: Vedtægter Bryrup Borgerforening