Bryrup Idrætsforenings vedtægter: Vedtægter BIF.

 

Regnskab for 2023: Godkendt og underskrevet regnskab 2023.

Kontakt til Forretningsudvalget: 

Formand for Bryrup Idrætsforening
Brian Jensen – 2322 8119
bryrupifformand@gmail.com

Næstformand
Dennis Christiansen – 4050 0924
plump1978@gmail.com

Kasserer
Julie Sandholm Christensen – 2096 0815
bifkassen@gmail.com