Om Bryrup IF

Velkommen til Bryrup Idrætsforening

Denne velkomsthilsen vil fortælle lidt om, hvad foreningen står for og har af tilbud. Foreningen har ca. 850 medlemmer, og det er blandt andet foreningens mål, at alle skal have en god oplevelse ved at deltage. Den gode oplevelse tager udgangspunkt i idrætten, hvor der altid vil være en engageret træner/instruktør til stede, der på frivillig og ulønnet basis lægger en stor indsats i foreningen. Uden disse frivilliges indsats, ville der ikke være en velfungerende idrætsforening.

Bryrup IF er sammensat af en række afdelinger, der suverænt ledes af en afdelingsbestyrelse. Afdelingsbestyrelsen har det daglige ansvar for, at afdelingen fungerer. Også her består det af frivillige, der lægger en stor indsats, for at foreningen kan give et godt tilbud til byens børn, unge og seniorer.

Vi er meget privilegerede i Bryrup IF. Når der er mange, der gerne vil deltage på den ene eller den anden måde, betyder det at den enkeltes arbejdsmængde ikke bliver uoverkommelig og at opgaverne løses i fællesskab.

For at vi kan blive ved med at have det sådan, er det vigtigt at der fortsat kommer nye ansigter til for at løse såvel mindre som større opgaver.

Så om du er tilflytter, har almen interesse for foreningsarbejde eller bare har lyst til at give en hånd med, så opfordres du til at melde dig på banen. Om det så er for din egen eller dine børns skyld, hvad enten det er for en helt årti eller 2 timer til byfesten eller andet arrangement, så vil vi meget gerne i Bryrup IF høre fra dig.

Henvendelse kan ske til de enkelte afdelinger, eller til undertegnede

Venlig hilsen

Brian Jensen

Formand for Bryrup Idrætsforening

BIF logo