Bryrup Idrætsforenings vedtægter: Vedtægter BIF.

Generalforsamlingen 2021 er udsat til mandag den 17. maj kl. 19.30

Regnskab for 2019: Godkendt og underskrevet regnskab 2019.

Kontakt til Forretningsudvalget: 

Formand for Bryrup Idrætsforening
Ivan Gissel – 2560 0762
bifformand@gmail.com

Næstformand
Brian Jensen – 2322 8119
bryrup2@gmail.com

Kasserer
Julie Sandholm Christensen – 2096 0815
bifkassen@gmail.com