Bryrup Idrætsforenings vedtægter: Vedtægter BIF.

Generalforsamlingen er afviklet. Regnskab og nye vedtægter for idrætsforeningen lægges snarest op.

 

Regnskab for 2021: Godkendt og underskrevet regnskab 2020.

Kontakt til Forretningsudvalget: 

Formand for Bryrup Idrætsforening
Brian Jensen – 2322 8119
bryrupifformand@gmail.com

Næstformand
Dennis Christiansen – 4050 0924
plump1978@gmail.com

Kasserer
Julie Sandholm Christensen – 2096 0815
bifkassen@gmail.com