Bryrup Idrætsforenings vedtægter: Vedtægter BIF.

 

Regnskab for 2019: Godkendt og underskrevet regnskab 2020.

Kontakt til Forretningsudvalget: 

Formand for Bryrup Idrætsforening
Ivan Gissel – 2560 0762
bryrupifformand@gmail.com

Næstformand
Brian Jensen – 2322 8119
bryrup2@gmail.com

Kasserer
Julie Sandholm Christensen – 2096 0815
bifkassen@gmail.com