Bryrup Idrætsforenings vedtægter: Vedtægter BIF.

Regnskab for 2018: Godkendt og underskrevet regnskab 2018

Kontakt til Forretningsudvalget: 

Formand for Bryrup Idrætsforening
Ivan Gissel – 2560 0762
bifformand@gmail.com

Næstformand
Brian Jensen – 2322 8119
bryrup2@gmail.com

Kasserer
Joan Gissel – 2029 6448
bifkassen@gmail.com