Bryrup Idrætsforenings vedtægter: Vedtægter BIF.

Regnskab for 2019: Godkendt og underskrevet regnskab 2019.

Regnskabet er godkendt af afdelingernes formænd, men er ikke “godkendt” på årets generalforsamling, der er udsat på ubestemt tid.

Kontakt til Forretningsudvalget: 

Formand for Bryrup Idrætsforening
Ivan Gissel – 2560 0762
bifformand@gmail.com

Næstformand
Brian Jensen – 2322 8119
bryrup2@gmail.com

Kasserer
Joan Gissel – 2029 6448
bifkassen@gmail.com