Stig Jensen Sponsor for BIF

Bryrup Idrætsforening er glade for det store sponsorat som Stig Jensen har ydet i 2021. Det takker vi for. Pengene kommer ungdomsarbejdet i fodboldafdelingen til gode.

Generalforsamlingen i år er udskudt.

Egentlig skulle generalforsamlingen være afviklet i marts måned, men på grund af restriktionerne som følge af Covid-19, har vi valgt at udsætte generalforsamlingen til mandag den 31. maj kl. 19.30.

For at deltage skal du fremvise gyldigt Covid-19 pas.

Dagsordenen er

1.                  Valg af dirigent og stemmetæller
2.                  Formandens beretning
3.                   Afdelingernes beretning
4.                   Fremlæggelse af det reviderede regnskab
5.                   Forslag fra bestyrelsen
6.                   Forslag fra medlemmerne
7.                   Valg af afdelingsbestyrelser samt eventuelle suppleanter
8.                   Valg af personkreds til formand, næstformand, kasserer og sekretær
9.                   Valg af revisor
10.                 Eventuelt.

 Alle medlemmer har stemmeret. Alle er velkomne.