Generalforsamling i BIF

Generalforsamlingen er godt overstået.

Brian Urup blev valgt ind i forretningsudvalget. Der med består forretningsudvalget af
Formand: Brian Jensen
Næstformand: Dennis Christiansen
Kasserer: Julie S. Christensen
Menigt medlem: Bent Levring
Menigt medlem: Brian Urup

Regnskab for 2021 og de nye vedtægter, der blev vedtaget på generalforsamlingen kommer på hjemmesiden snarest.