Generalforsamlingen i år er udskudt.

Egentlig skulle generalforsamlingen være afviklet i marts måned, men på grund af restriktionerne som følge af Covid-19, har vi valgt at udsætte generalforsamlingen til mandag den 17. maj kl. 19.30.

Dagsordenen er

1.                  Valg af dirigent og stemmetæller
2.                  Formandens beretning
3.                   Afdelingernes beretning
4.                   Fremlæggelse af det reviderede regnskab
5.                   Forslag fra bestyrelsen
6.                   Forslag fra medlemmerne
7.                   Valg af afdelingsbestyrelser samt eventuelle suppleanter
8.                   Valg af personkreds til formand, næstformand, kasserer og sekretær
9.                   Valg af revisor
10.                 Eventuelt.

 Alle medlemmer har stemmeret. Alle er velkomne.